Een goede start

Na een positieve uitkomst van het korte kennismakingsgesprek, gaan wij aan de slag. Voordat wij met de begeleiding van uw kind beginnen, maken we allereerst een leerplan. Dit gebeurt op basis van een uitgebreid intakegesprek met u als opvoeders. Ook wordt uw kind pedagogisch-didactisch getest. Daarnaast nemen wij ook de reeds bestaande dossiers door, en voeren wij, indien nodig, een gesprek met de leerkracht of andere betrokken instanties.

Op deze manier krijgen wij een goed beeld van de mogelijkheden en beperkingen van uw kind. Op basis van dit individuele leerplan gaat één van ons samen met uw kind aan het werk.

Afbeelding waarop intake te zien is
Wat biedt Kidz Support
Tarieven